menu

Informační a poradenská střediska ÚP ČR

Důležitým zdrojem informací o situaci na trhu práce a možnostech vzdělávání jsou pro žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání, která jsou součástí odborných poradenských útvarů úřadu práce.

Služby IPS jsou určeny:

IPS poskytuje aktuální informace o:

IPS klientům pomáhá:

IPS má k dispozici:

IPS provádí a organizuje:

Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné!

Kde IPS najdete

Zobrazit klasickou verzi