menu

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.
Poštovní adresa:
Sokolovská 139/320, Vysočany, 190 00 Praha 9
Kontakt:
PhDr. Irena Smetánková
Telefon:
283 101 206
Zřizovatel:
Soukromý

Ubytování:
Neuvedeno 
Stravování:
Neuvedeno 
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Podrobné informace o škole

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti se připravují na mezinárodní zkoušky International Baccalaureate (IB) a zároveň na českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v České republice, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do vyšších ročníků, tj. i po dokončení deváté třídy základní školy, a také do pátého ročníku přímo na dvouletý studijní program IB.

Na Anglickém gymnáziu se studuje v přátelském a multikulturním prostředí, kde je kladen důraz na kritické myšlení, vlastní názor a rozvoj osobnosti, a kde výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové převážně z Velké Británie.

Přijímací řízení

Každoročně přijímáme maximálně 44 studentů do prvního ročníku, a to na základě přijímacího řízení. Jeho součástí je:

1. pohovor v angličtině v období listopad–březen

Pohovor uchazeče s ředitelem školy.

2. písemná zkouška z češtiny, angličtiny, matematiky a nonverbální test studijních předpokladů

Písemné zkoušky se konají v dubnu. Uchazeči by měli být schopni základní komunikace v anglickém jazyce a měli by mít znalosti gramatiky minimálně na úrovni 7. třídy ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou. V prvním ročníku je výuce angličtiny věnována intenzivní pozornost. Zájemci o studium se mohou v únoru zúčastnit zkoušek nanečisto, účast je však nutné dohodnout telefonicky předem. Pro uchazeče do 1. a 2. ročníku nabízíme přípravný kurz angličtiny.

Výuka a zkoušky

Výuka, kromě českého jazyka a literatury, probíhá v angličtině. Celé studium je zakončeno prestižní zkouškou International Baccalaureate (IB) a pro ty, kteří v rámci studia absolvují český jazyk a literaturu, i českou státní maturitou. V 1.–4. ročníku je ve třídách v průměru 20 studentů.

Mimoškolní aktivity

Nabízíme široké spektrum mimoškolních aktivit, např. debatní klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor, sportovní aktivity (fotbal, volejbal, basketbal, plavání atd.), 3D tisk, výtvarné workshopy, účast v programu DofE a mnoho dalších. Úzce spolupracujeme s charitativními organizacemi. Pořádáme výcvikové kurzy na lyžích, vodě a kolech.

Absolventi

Úspěšnost přijetí našich absolventů na univerzity je více než 95 %, více než polovina absolventů míří na zahraniční vysoké školy. Mezi destinace se řadí uznávané školy jako je Oxford, Cambridge, London School of Economics, University of Amsterdam, McGill University v Kanadě, ale i Univerzita Karlova, VŠE, ČVUT a další.

Stipendia

Všichni studenti mají možnost získat stipendium. Tři nejlepší studenti v ročníku získávají prospěchové stipendium. Nabízíme i limitovaný počet sociálních stipendií.

Dny otevřených dveří

Návštěvu a prohlídku školy je možné si telefonicky dohodnout kdykoli. Dny otevřených dveří jsou ideální příležitostí vyzkoušet si vzorové vyučovací hodiny a pohovořit s vedením školy, učiteli i studenty. Dny otevřených dveří se konají 14. 11. 2018, 17. 1. a 5. 2. 2019. Gymnázium je v rejstříku škol MŠMT ČR a je členem Asociace ředitelů a ředitelek škol ve Velké Británii (HMC) a Rady britských nezávislých škol (COBIS).

logo logo
Sokolovská 139/320, Praha 9
tel.: 283 893 113
admissions@englishcollege.cz
www.englishcollege.cz
Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Dvojjazyčné gymnázium
ZŠ7
Maturitní zkouška
6 let/44
(298170 Kč)
Doplňkové informace
DOD: 14. 11. 2018, 17. 1. 2019 a 5. 2. 2019. The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a International Baccalaureate (IB) a zároveň českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v Čechách, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do 3. ročníku, tj. po dokončení 9. tř. ZŠ, a také do 5. ročníku přímo na dvouletý studijní program IB.
Zobrazit klasickou verzi