menu

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.
Poštovní adresa:
Sokolovská 139/320, Vysočany, 190 00 Praha 9
Kontakt:
PhDr. Irena Smetánková
Telefon:
283 101 206
Zřizovatel:
Soukromý
Ubytování:
Neuvedeno 
Stravování:
Neuvedeno 
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Podrobné informace o škole

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a International Baccalaureate (IB) a zároveň českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v Čechách, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do třetího ročníku, tj. po dokončení deváté třídy základní školy, a také do pátého ročníku přímo na dvouletý studijní program IB.

Na Anglickém gymnáziu se studuje v přátelském a multikulturním prostředí, kde je kladen důraz na kritické myšlení, vlastní názor a rozvoj osobnosti, a kde výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové převážně z Velké Británie.

Příjímací řízení

Každoročně přijímáme maximálně 40 studentů do prvního ročníku, a to na základě přijímacího řízení. Jeho součástí je:

a) pohovor v angličtině v období listopad–březen

Pohovor je pouze informativní, za účasti rodičů.

b) písemná zkouška z češtiny, angličtiny, matematiky a nonverbální test studijních předpokladů

Písemné zkoušky se konají v dubnu. Uchazeči by měli být schopni základní komunikace v anglickém jazyce a měli by mít znalosti gramatiky na úrovni 7. třídy ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou. V prvním ročníku je výuce angličtiny věnována intenzivní pozornost. Zájemci o studium se mohou v únoru zúčastnit zkoušek nanečisto, účast je však nutné dohodnout telefonicky předem.

Výuka a zkoušky

Výuka, kromě českého jazyka a literatury, probíhá v angličtině. Ve 4. ročníku skládají studenti mezinárodní zkoušku univerzity v Cambridge (IGCSE). Celé studium je poté zakončeno prestižní zkouškou International Baccalaureate (IB) a pro ty, kteří v rámci studia absolvují český jazyk a literaturu, i českou státní maturitou. V 1.–4. ročníku je ve třídách v průměru 19 studentů. Během přípravy na IB (5.–6. ročník) studují naši studenti v menších skupinkách.

Mimoškolní aktivity

Nabízíme široké spektrum mimoškolních aktivit, např. debatní klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor, sportovní aktivity (fotbal, volejbal, basketbal, plavání atd.), literární seminář, filmový klub a mnoho dalších. Úzce spolupracujeme s charitativními organizacemi. Pořádáme výcvikové kurzy na lyžích, vodě a kolech.

Absolventi

Úspěšnost přijetí našich absolventů na univerzity je více než 95 %, více než polovina absolventů míří na zahraniční vysoké školy. Mezi destinace se řadí uznávané školy jako je Oxford, Cambridge, London School of Economics, University of Amsterdam, University of Sydney, ale i Univerzita Karlova, VŠE, ČVUT a další.

Stipendia

Všichni studenti mají možnost získat stipendium. Nejlepší dva studenti v ročníku získávají prospěchové stipendium. Nabízíme limitovaný počet sociálních stipendií. Sociální stipendium může činit až 50 % školného v závislosti na celkové finanční situaci rodiny. Sociální stipendium je přiznáváno na jeden rok. Absolvent z roku 2007, Jan Barta, se rozhodl finančně podporovat až šest studentů na našem gymnáziu, aby tak poskytl stejnou příležitost ke studiu, jakou měl sám, i dalším dětem, kterým by systém výuky na Anglickém gymnáziu také otevřel cestu k rozvinutí jejich potenciálu.

Dny otevřených dveří

Návštěvu a prohlídku školy je možné si telefonicky dohodnout kdykoli. Dny otevřených dveří jsou ideální příležitostí vyzkoušet si na vlastní kůži vzorové vyučovací hodiny. Dny otevřených dveří se konají 22. 11. 2017, 25. 1. a 20. 2. 2018. Gymnázium je v rejstříku škol MŠMT ČR a je členem Asociace ředitelů a ředitelek škol ve Velké Británii (HMC) a Rady britských nezávislých škol (COBIS).

logo logo
Sokolovská 139/320, Praha 9
tel.: 283 893 113
admissions@englishcollege.cz
www.englishcollege.cz
Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Dvojjazyčné gymnázium
ZŠ7
Maturitní zkouška
6 let/40
(295218 Kč)
Doplňkové informace
DOD: 22. 11. 2017, 25. 1. a 20. 2. 2018. The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a International Baccalaureate (IB) a zároveň českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v Čechách, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do 3. ročníku, tj. po dokončení 9. tř. ZŠ, a také do 5. ročníku přímo na dvouletý studijní program IB.
Zobrazit klasickou verzi