menu

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.
Poštovní adresa:
Řehořova 1165/5, Černovice, 618 00 Brno
Kontakt:
Ludmila Pleskačová
Telefon:
606 661 484
Zřizovatel:
Soukromý
Ubytování:
Neuvedeno 
Stravování:
Neuvedeno 
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ
Podrobné informace o škole

Střední odborná škola MORAVA o. p. s.

Jsme soukromá bezbariérová škola, kde najdete velmi příjemné prostředí, přijďte mezi nás. Den otevřených dveří je ve škole po celý školní rok.

Přijímáme i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Vzdělávací obsah ve všech oborech tvoří skupina všeobecně vzdělávacích předmětů, která zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání a skupina odborných předmětů, ve které získávají studenti vědomosti a dovednosti zaměřené na profesní přípravu podle zaměření jednotlivých oborů.

Profesní uplatnění absolventa

logo
Řehořova 1165/5, Brno
tel.: 606 661 464, 606 661 484
sos-morava@sos-morava.cz
www.sos-morava.cz
Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Ekonomika a podnikání
Maturitní zkouška
4 roky/0
(14000 Kč)
Obchodní akademie
Maturitní zkouška
4 roky/20
(14000 Kč)
Veřejnosprávní činnost
Maturitní zkouška
4 roky/20
(14000 Kč)
Sociální činnost
Maturitní zkouška
4 roky/20
(14000 Kč)
Dálkové studium:
Obchodní akademie
Dálková; DZŠ
Maturitní zkouška
5 let/20
(14000 Kč)
Doplňkové informace
DOD: celoročně. Škola je bezbariérová, přijímáme i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Výuka cizích jazyků AJ 4 hodiny, NJ 2 hodiny týdně, na OA možnost RJ. Žáci mají volný přístup k informačním technologiím (internet, tisk atd.). V každé třídě je počítač připojený k internetu, ve škole je Wi-Fi připojení. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu, absenci atd.). Škola organizuje studijní zájezd do Velké Británie, zájezd do Vídně, Osvětimi, lyžařský zájezd, oborové exkurze. Motivační odměna 1 000 Kč za prospěch s vyznamenáním (za každé pololetí). Žákům poskytujeme v rámci školného konzultace, přístup pedagogů k žákům je individuální a na profesionální úrovni.
Zobrazit klasickou verzi