menu

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Poštovní adresa:
Sokolská 366/1, Veveří, 602 00 Brno
Kontakt:
Věra Sedláčková, Zuzana Malíková
Telefon:
541 427 192, 541 427 122
Zřizovatel:
Kraj
Ubytování:
1000 Kč/měs
Stravování:
500 Kč/měs
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ
Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Průmyslovka na Sokolské byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska. Škola nabízí absolventům základních škol studijní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech se širokým uplatněním na trhu práce – obor Strojírenství v různých specializacích, obor Ekonomika a podnikání určený nejen pro děvčata a obor Technické lyceum s rozšířenou výukou všeobecně vzdělávacích předmětů jako přípravu ke studiu na VŠ. Pro absolventy středních škol je k dispozici možnost pomaturitního studia na Vyšší odborné škole technické v oboru Počítačová podpora v řízení podniku.

Škola disponuje špičkovým technickým zázemím především v oblasti informačních technologií, automatizace a CNC techniky. Vedle moderních učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním internetem, multimediálních učeben, pracoviště fiktivní firmy, jsou pro výuku určeny pracoviště CAD/CAM vybavené 3D tiskárnami a 3D laserovými scannery, pracoviště moderních CNC strojů a automatizace vybavené od firmy FESTO, SMC, SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky, jazykové učebny a Wi-Fi síť. V roce 2012–2015 došlo k modernizaci odborných učeben, počítačového vybavení a modernizaci počítačové sítě. Bylo využíváno především dotací z EU v celkové výši přes 30 000 000 Kč. Realizované rekonstrukce a stavební úpravy výrazně zkvalitnily prostředí školní jídelny a přilehlých chodeb, a výrazně zlepšily pracovní prostředí pro výuku v odborných učebnách. V roce 2016 zaveden elektronický portál Edupage (přehled klasifikace, třídní kniha, atd.).

Škola řadu let spolupracuje s VUT Brno a s významnými firmami – ABB, Siemens, SolidVision, Frentech, SMC, Honeywell apod. a tím umožňuje široké uplatnění absolventů. Je partnerskou školou skupiny ČEZ (možnost absolvování „Jaderné maturity“). Podporujeme talentované a nadané žáky. Během studia mohou žáci získat certifikát na software SolidWorks a SolidCam. Škola je zapojena do projektů ESF, EU, MŠMT ČR a operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Dle vyhodnocení státních maturit v roce 2016 dopadli naši žáci velmi dobře, např. v celkovém hodnocení školy v matematice jsme nad celostátním průměrem včetně čtyřletých gymnázií. O kvalitě školy svědčí i fakt, že 80 % žáků je po maturitě přijato a pokračuje dál ve studiu na VŠ. Žáci školy dosahují výborných výsledků v řadě odborných soutěží, např. v roce 2013 naši žáci získali v celostátním kole SOČ tři první místa, v roce 2014 1. a 2. místo a v roce 2015 1. místo v oblasti Informatika – díky nim je škola naprostou jedničkou v této soutěži v rámci celé ČR. Žáci jsou úspěšní i v dalších soutěžích Eurobot, Robotiáda, apod.

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme čtyřleté studijní obory denního studia zakončené maturitní zkouškou

Dny otevřených dveří

pátek 1. 12. 2017 14.00–18.00 hod. a sobota 2. 12. 2017 9.00–12.00 hod.

pátek 12. 1. 2018 14.00–18.00 hod. a sobota 13. 1. 2018 9.00–12.00 hod.

(od února 2018 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@spssbrno.cz)

Žákům 9. tříd ZŠ nabízíme kurz: Příprava k přijímacím zkouškám z MAT a ČJ (přihlášky od září přes http://www.sokolska.cz).

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 241 448
posta@sokolska.cz
http://www.sokolska.cz

module


module

Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Strojírenství
Maturitní zkouška
4 roky/210
 
Ekonomika a podnikání
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Technické lyceum
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Doplňkové informace
DOD: 1. a 2. 12. 2017, 12. a 13. 1. 2018, od února 2018 je možné navštívit školu kdykoli po domluvě s paní Malíkovou, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@spssbrno.cz. U oboru Strojírenství nabízíme od 3. ročníku specializace – všeobecné, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, automatizace a informatika, mechatronika. Pro žáky 9. tříd organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.
Zobrazit klasickou verzi