menu

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Poštovní adresa:
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Kontakt:
Mgr. Iveta Kovaříková
Telefon:
515 322 238
Zřizovatel:
Kraj

Ubytování:
1000 Kč/měs
Stravování:
1800 Kč/měs
Cizí jazyky:
AJ, NJ
Podrobné informace o škole

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

SŠDOS Moravský Krumlov patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v daném regionu. Spojuje v sobě dlouholetou tradici odborného školství s moderním technickým vybavením prostor školy a dílen odborného výcviku.

Škola nabízí vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech – Autotronik, Mechanizace a služby, Ekonomika a podnikání, nově od 1. 9. 2019 také Ekonomika a podnikání se zaměřením na informační technologie, v tříletých učebních oborech – Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Operátor skladování, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, pro absolventy maturitních oborů dvouleté zkrácené studium – obor Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby a pro absolventy učebních i maturitních oborů nabízíme jednoleté zkrácené studium – obor Karosář a Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením profesionální řidič. V neposlední řadě se škola podílí i na dalším vzdělávání dospělých.

Výuka probíhá v Moravském Krumlově a v odloučeném pracovišti v Polánce.

Kvalitu výuky zajišťuje velmi dobré technické vybavení jak učeben teoretického vyučování (moderní počítačové vybavení včetně 3D tiskárny a robotů, tablety, interaktivní tabule, dataprojektory, jazykové a fyzikální laboratoře), tak nově zrekonstruovaných dílen odborného výcviku. Výuka probíhá s podporou e-learningu. Škola spolupracuje s několika firmami, u kterých mohou žáci získat nejen odbornou praxi, ale i stipendium. Pozornost je věnována zahraničním odborným stážím (v rámci Erasmu+), odborným exkurzím, kulturně poznávacím zájezdům jak tuzemským, tak zahraničním, sportovním aktivitám, lyžařským, vodáckým a turistickým kurzům.

V rámci výuky některých oborů je příprava na řidičské zkoušky skupiny B, C, T, svářečské zkoušky, kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku, státní zkoušky ze psaní na počítači. Každoročně je pořádán barmanský kurz a kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny.

Žáci se zúčastňují různých odborných soutěží, ve kterých zaujímají přední místa.

Škola také nabízí ubytování v Domově mládeže a zajišťuje celodenní stravování, přičemž je možno vybírat si ze dvou hlavních jídel.

Součástí naší instituce je sportovní hala a posilovna, které neslouží pouze k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Komunikace s rodiči je podpořena řadou technických opatření – internetovou žákovskou knížkou, vstupním systémem, sms operátorem.

Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a při přijímání na vysoké školy, a to také díky tomu, že je škola zapojena do řady programů a projektů.

Významné je také to, že je škola mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Získala rating „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Absolventi mohou získat certifikát v anglickém i českém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, což je zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci či při přijímání na VŠ. Je zde také zaveden systém managementu kvality v oboru správa a řízení managementu školy, vzdělávání a souvisejících služeb. Od 1. 12. 2011 je naše instituce držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Škola pořádá několikrát za rok Den otevřených dveří, ale prohlídka areálu je po předchozí domluvě možná kdykoli.

logo logo logo
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 243
reditel@ssmk.eu
www.ssmk.eu
module
Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Mechanizace a služby
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Ekonomika a podnikání
Maturitní zkouška
4 roky/25
 
Ekonomika a podnikání
Maturitní zkouška
4 roky/25
 
Technické lyceum
Maturitní zkouška
4 roky/15
 
Autotronik
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Strojní mechanik
Výuční list
3 roky/30
 
Karosář
Výuční list
3 roky/24
 
Obráběč kovů
Výuční list
3 roky/14
 
Mechanik opravář motorových vozidel
Výuční list
3 roky/48
 
Truhlář
Výuční list
3 roky/24
 
Podkovář a zemědělský kovář
Výuční list
3 roky/12
 
Kuchař-číšník
Výuční list
3 roky/30
 
Operátor skladování
Výuční list
3 roky/2
 
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Výuční list
3 roky/12
 
Opravářské práce
Výuční list
3 roky/14
 
Stravovací a ubytovací služby
Výuční list
3 roky/3
 
Nástavby:
Podnikání
VYU
Maturitní zkouška
2 roky/30
 
Zkrácené studium:
Karosář
VYU
Výuční list
1 rok/15
 
Mechanik opravář motorových vozidel
VYU
Výuční list
1 rok/17
 
Doplňkové informace
DOD: 1. 12. 2018 a 10. 1. 2019, individuálně kdykoli po domluvě. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu. Státní zkouška ze zpracování textů a z kancelářského psaní na PC. Pracovní stáže v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Spolupráce s TOS Znojmo, Metaldyne Oslavany, Družstvo Pooslaví Nová Ves, Strojírna Oslavany, Agroservis Višňové – stipendijní programy pro žáky. Nový obor – Ekonomika a podnikání se zaměřením na informační technologie.
Zobrazit klasickou verzi