menu

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa:
Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01 Opava
Kontakt:
RNDr. Zdeněk Binar
Telefon:
553 759 185
Zřizovatel:
Kraj

Ubytování:
900 Kč/měs
Stravování:
616 Kč/měs
Cizí jazyky:
AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Podrobné informace o škole

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Vzdělávací nabídka školy zahrnuje tyto obory vzdělání. Délka a forma studia: 4 roky, denní, střední s MZ.

Žáci si osvojí poznatky a dovednosti, které jim usnadní rozhodnout se o další vzdělávací cestě. Získají klíčové dovednosti pro studium ekonomie a práva. Absolvent se uplatní ve studiu na vysoké škole, zejména ekonomického směru.

Cílem je připravit absolventy využívající IKT v ekonomické praxi. Při studiu žáci získají technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového HW a SW, počítačových sítí a přenosu dat. Absolvent se naučí zařazovat informace do souvislostí a zpracovávat je pomocí IT. Může se uplatnit jako analytik SW a v grafických studiích.

Nabízen i ve variantě ŠVP – OA s rozšířenou výukou IT. Cílem je připravit absolventy, kteří se uplatní v oblasti ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve firmách i veřejné správě. Žáci získají znalosti a dovednosti zejména z oblasti kancelářského a grafického SW a databází.

Výuka v oboru je zaměřena zejména na poštovní a peněžní služby, dále na ekonomiku, účetnictví, IKT. Teorii si žáci upevňují v učebnách praxe i na pracovištích České pošty, s. p. V závěru studia získají řidičské oprávnění skupiny B. Absolventi se uplatní na pracovištích České pošty, s. p., v bankách, pojišťovnách atd.

Odbornými předměty jsou doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství, logistika. Praxi žáci absolvují ve škole i na provozních pracovištích zasílatelských a logistických firem. V závěru studia získají řidičské oprávnění skupiny B. Absolventi se uplatní ve spedičních, dopravních, výrobních a obchodních firmách.

logo logo
Hany Kvapilové 1656/20, Opava
tel.: 553 759 160
kyjovsky@oa-opava.cz
www.oa-opava.cz
module
Fotogalerie
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Informační technologie
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Provoz a ekonomika dopravy
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Logistické a finanční služby
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Obchodní akademie
Maturitní zkouška
4 roky/60
 
Ekonomické lyceum
Maturitní zkouška
4 roky/30
 
Doplňkové informace
DOD: 22. 11. 2018 a 10. 1. 2019 na pracovišti H. Kvapilové 20, 26. 11. 2018 a 12. 1. 2019 na pracovišti Otická (obory PED a LFS). Žáci ubytovaní na Domově mládeže platí za celodenní stravování 68 Kč/den, ostatní žáci platí ve výdejně 28 Kč za oběd. Škola je bezbariérová, výuka probíhá v budově na ul. H. Kvapilové a na odloučeném pracovišti na Otické ulici (obory Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby). V případě zájmu zavedeme v jedné třídě studijního oboru Obchodní akademie rozšířenou výuku informačních technologií. Součástí vzdělávání v oboru Provoz a ekonomika dopravy je získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Zobrazit klasickou verzi