menu

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s. r. o.

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa:
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Kontakt:
Michaela Moravcová
Telefon:
731 082 139, 800 888 998
Zřizovatel:
Soukromý

Ubytování:
Neuvedeno 
Stravování:
810 Kč/měs
Cizí jazyky:
AJ, NJ, RJ, ŠJ
Podrobné informace o škole

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO je ostravskou střední školou, která zahájila činnost v roce 1993. Poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia.

Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti anglického, německého a španělského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Škola je vybavena moderním zařízením učeben, novou přírodovědnou učebnou PASCO, soudní síní, botanickou zahradou, atd. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý student, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Můžete u nás studovat také na Mezinárodní obchodní akademii PRIGO v Ostravě (viz webové stránky školy).

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
info@prigo.cz
www.prigo.cz
module module
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Gymnázium
ZŠ7
Maturitní zkouška
6 let/60
(0 Kč)
Doplňkové informace
DOD: 5. 1. 2019, 26. 1. 2019 a 23. 2. 2019. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Gymnázium se soustředí na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu s našimi rodilými mluvčími. Škola je vybavena moderním zařízením učeben a laboratoří, vč. zcela nových přírodovědných učeben. Využíváme výukový program Pasco©, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc.
Zobrazit klasickou verzi