menu

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Poštovní adresa:
Sokolská 366/1, 602 00 Brno
Telefon:
541 427 192, 541 427 111
Zaměření školy:
Informatické
Typ školy:
Státní
Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Škola byla založena v roce 1885 jako první průmyslová škola na území Moravy a Slezska. Je státní, studuje zde 1 000 žáků denního studia. Studijní obory jsou orientovány do oblasti strojírenství a elektrotechniky, především z hlediska širší aplikace výpočetní techniky.

Všeobecné informace pro školní rok 2018/2019

Studijní obor: Počítačová podpora v řízení podniku

Počet přijímaných žáků: 60 žáků

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Profesní titul: diplomovaný specialista

Roční školné: 3 000 Kč

Termín uzávěrky přihlášek: pro I. kolo 31. 5. 2018, pro II. kolo 27. 8. 2018, pro III. kolo září 2018, pro IV. kolo říjen 2018

Termín přijímacího řízení: I. kolo 15. 6. 2018, II. kolo 29. 8. 2018, III. kolo září 2018, IV. kolo říjen 2018

Ke studiu budou přijímáni absolventi středních škol a gymnázií, kteří složili maturitní zkoušku. Podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy, v roce 2017 byli uchazeči přijímáni na základě prospěchu ze střední školy a výsledku maturitní zkoušky.

Výuka probíhá v prostorách a učebnách Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1.

Vedle 12 učeben výpočetní techniky s vysokorychlostním INTERNETEM a Wi-Fi sítí, dvou multimediálních učeben, pracovištěm fiktivní firmy jsou pro výuku poskytnuty pracoviště CAD/CAM, pracoviště CNC strojů EMCO, Enaxes, roboty a programovatelné automaty SIEMENS, MITSUBISHI, učebny mikroprocesorové techniky a jazykové učebny vybavené nejmodernějším zařízením pro výuku. Studenti mohou bezplatně využívat licence na OS Windows, Office 365 a Solid Works. Škola je partnerskou školou společnosti Microsoft.

Vzdělávací program „Počítačová podpora v řízení podniku“ je určen pro přípravu odborníků pro nasazení a využití výpočetní techniky v oblasti předvýrobních, výrobních, projekčních a řídicích procesů podniků a firem. Dále pro profese, které souvisí se zaváděním informačních technologií, automatizací a komplexních robotizací ve výrobním procesu.

První ročník je z hlediska předmětové skladby studiem orientovaným na problematiku moderních informačních technologií, druhý ročník zase umožní absolventům rozšířit ekonomické znalosti získané předchozím studiem na střední škole a odborné znalosti na úroveň potřebnou pro zakládání a vedení soukromých firem pracujících v oboru a třetí ročník je koncipován jako finální završení studovaného oboru s rozšířenou výukou specializačních činností studovaného programu. Celý program je koncipován i s ohledem na další možné bezproblémové studium na vysokých školách technického i netechnického charakteru a je specifický úzkou vazbou a zaměřením na spolupráci s VUT Brno.

Organizace výuky

Výuka probíhá formou denního prezenčního studia dle učebního plánu vzdělávacího programu. Předměty jsou rozděleny do kategorií přednášky, cvičení nebo semináře a volitelné předměty.

Ve třetím ročníku je souvislá semestrální praxe v podnicích se zaměřením na informační technologie, strojírenství, automatizaci, obchod v průmyslu. Studenti zde vykonávají odborné činnosti a většinou pro daný podnik vypracovávají projekt, který je současně absolventskou prací.

Dny otevřených dveří

pátek 1. 12. 2017 14.00–18.00 hod. a sobota 2. 12. 2017 9.00–12.00 hod.

pátek 12. 1. 2018 14.00–18.00 hod. a sobota 13. 1. 2018 9.00–12.00 hod.

(od února 2018 je možné školu navštívit po domluvě, tel. 541 427 122 nebo e-mail zuzana.malikova@spssbrno.cz)

logo
Sokolská 366/1, Brno
tel.: 541 427 111, 541 241 448
info@spssbrno.cz
www.spssbrno.cz
module
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Počítačová podpora v řízení podniku Absolutorium
3 roky / 60
(3000 Kč)
Doplňkové informace
DOD: 1. a 2. 12. 2017, 12. a 13. 1. 2018.
Zobrazit klasickou verzi