menu

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

Poštovní adresa:
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
Telefon:
800 888 989, 734 578 175
Zaměření školy:
Ekonomie a právo
Typ školy:
Soukromá
Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

VOŠ PRIGO® poskytuje vzdělání ve dvou oborech. V již tradičním oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a od loňského akademického roku také v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoli praktickou činnost. Absolvent školy získává z důvodu praktického zaměření studia organizovaného podle potřeb zaměstnavatelů velkou jistotu nalezení kvalitního zaměstnání. Nezbytnou součástí studia je také kvalitní praxe. Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité, např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce.

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitelka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Nezaměstnanost absolventů uvedeného oboru je dle statistik úřadu práce 0 %.

Po skončení studia na VOŠ a získání titulu DiS. (diplomovaný specialista), nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole od 2. ročníkuslevou ze školného ve výši 10 000 Kč v každém ročníku studia.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme praxi studentům v zahraničních firmách.

Školné v oboru

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz/vos nebo na bezplatné infolince 800 888 989.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 989, 734 578 175
vos@prigo.cz
www.prigo.cz/vos
module
Obory a zaměření
Obor, zaměření Ukončení
délka/přijmou
(školné)
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Absolutorium
3 roky / 40
(9900 Kč)
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Absolutorium
3 roky / 80
(0 Kč)
Předškolní a mimoškolní pedagogika Absolutorium
3 roky / 120
(19900 Kč)
Předškolní a mimoškolní pedagogika Absolutorium
3 roky / 120
(9900 Kč)
Zobrazit klasickou verzi