menu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta

Poštovní adresa:
České mládeže 360/8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 283 111
Fax:
Neuvedeno 
Zaměření školy:
Pedagogické
Typ školy:
Veřejná
Programy
Název programu
druh programu / forma studia / délka studia
OboryFilologie
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura (jednooborové)
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Filozofie
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Historie
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Hudební výchova
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Politologie
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Společenské vědy
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova
bakalářský / prezenční / 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru
bakalářský / prezenční / 3 roky
Obchodní ruština
bakalářský / prezenční / 3 roky
OborySpecializace v pedagogice
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
bakalářský / prezenční / 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie
bakalářský / prezenční / 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova
bakalářský / prezenční / 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy
bakalářský / prezenční / 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova
bakalářský / prezenční / 3 roky
Hudební výchova (jednooborové)
bakalářský / prezenční / 3 roky
Hudební výchova + Sbormistrovství
bakalářský / prezenční / 3 roky
Hudební výchova pro pomáhající profese
bakalářský / prezenční / 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života
bakalářský / prezenční / 3 roky
Sociální pedagogika
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Učitelství pro mateřské školy
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Výtvarná výchova (jednooborové)
bakalářský / prezenční / 3 roky
Výtvarná výchova pro pomáhající profese
bakalářský / prezenční / 3 roky
OborySpeciální pedagogika
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Speciální pedagogika - intervence
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
OboryTělesná výchova a sport
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Tělesná výchova a sport
bakalářský / prezenční, kombinovaná / 3 roky
Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Tělesná výchova a sport + Český jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Tělesná výchova a sport + Hudební výchova
bakalářský / prezenční / 3 roky
Tělesná výchova a sport + Německý jazyk a literatura
bakalářský / prezenční / 3 roky
Tělesná výchova a sport + Společenské vědy
bakalářský / prezenční / 3 roky
OborySpecializace v pedagogice
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Sociální pedagogika
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
OborySpeciální pedagogika
navazující magisterský / kombinovaná / 2 roky
Speciální pedagogika - poradenství
navazující magisterský / kombinovaná / 2 roky
OboryTělesná výchova a sport
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Sport a zdraví
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
OboryUčitelství pro střední školy
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
OboryUčitelství pro základní školy
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)
navazující magisterský / prezenční, kombinovaná / 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
navazující magisterský / prezenční / 2 roky
OborySpeciální pedagogika
magisterský / prezenční, kombinovaná / 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
magisterský / prezenční, kombinovaná / 5 let
OboryUčitelství pro základní školy
magisterský / prezenční, kombinovaná / 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
magisterský / prezenční, kombinovaná / 5 let
Zobrazit klasickou verzi